Xərclərin idarə Edilməsi

Xərclərin idarə Edilməsi
  • Xərclərinizi xərc mərkəzlərinizlə uyğunlaşdırın və bütün xərc satınalma sifarişlərinizi, qaimə və faktura əməliyyatlarınızı izləyin.

  • Xərcərin İdarə Ediməsi

  • Xərcli alışlar üçün alış təklifi yarada bilərsiniz. Bu təkliflərdən alınacaqları təsdiq edərək sifariş yarada bilərsiniz. Beləliklə, yalnız satınalma üçün təsdiqlənmiş xərclərin satın alınmasını təmin edə bilərsiniz.
  • Xərclərin istehsalda və ya mağazada istifadə oluna biləcəyini seçməklə, yalnız müvafiq qrupun xərc təriflərini görə biləcəyini təmin edə bilərsiniz. Xərclərinizi maliyyə mərkəzləri ilə uyğunlaşdıraraq, bu xərclərin hansı maliyyə mərkəzində istifadə oluna biləcəyini müəyyən edə bilərsiniz.
  • İstədiyiniz qədər xüsusiyyət müəyyən edərək xərclərinizi qruplaşdıra və hesabat verə bilərsiniz. Sabit xərc və ya dəyişən xərc kimi müxtəlif təriflər edə bilərsiniz.
  • Xərc dövrlərini müəyyən etməklə, siz xərclərin dövr üzrə bölüşdürülməsini qruplaşdıra bilərsiniz. Maliyyə mərkəzlərini təyin etməklə, maliyyə mərkəzlərinin paylanması iyerarxiyasını təyin edə bilərsiniz. Bütün xərc maddələrini yaradılmış məsrəf mərkəzi iyerarxiyasının müvafiq səviyyəsinə birləşdirə və hər bir səviyyənin alt səviyyələrinə hansı paylama açarının ayrılacağını müəyyən edə bilərsiniz. Bu paylama açarını mütənasib olaraq verə bilərsiniz və ya satılan malların dəyərinə və ya dövriyyə KPI-lərinə görə avtomatik paylama edə bilərsiniz.