İş Sifariş Prosesinin İzlənməsi

İş Sifariş Prosesinin İzlənməsi
  • İş sifarişləriniz üçün istədiyiniz detallarda proseslər yaradın və istifadəçilərə onların icazəsi əsasında prosesləri idarə etməyə imkan verin. İş sifarişi proseslərində düzəlişləri və gecikmələri effektiv şəkildə idarə edin.
  • İş sifarişi prosesinin izləmələri, iş sifarişləri üçün müxtəlif proses izləmə mərhələləri müəyyən edilərək yaradıla bilər. Məsələn, yerli istehsal, idxal və qablaşdırma istehsalı kimi mərhələlər yaradıla və bu mərhələlərə görə fərqli kritik yol, proses izləmələri edilə bilər.
  • İş sifarişi prosesinin izlənməsi prosesinin nəticələri istənilən formatda bildirilə bilər. Gecikmiş işlər, vaxtında görülən işlər və tamamlanmış işlər forma və grid əsaslı hesabatla istənilən formatda bildirilə bilər.
  • İş sifarişi üçün hazırlanan proses mərhələləri istifadəçi əsasında icazə verilə bilər və əsaslandırılmış proses təftişinin izlənməsi ilə düzəlişlərin səbəbləri təhlil edilə bilər. İş sifarişinin təsdiqi, izlənməsi prosesləri rekord monitorinq ilə izlənilir və əməliyyatlarla bağlı qeydlər izlənilə bilər.