Satınalma Tələbinin İdarə Edilməsi

Satınalma Tələbinin İdarə Edilməsi
  • Bütün satın alma tələb əməliyyatlarınızı Nebim V3 daxilində müəyyən edilmiş roller və limitler doğrultusunda kontrollü bir şəkildə idarə edin.

  • Satınalma Tələbinin İdarə Edilməsi

  • Nebim V3-də müəyyən edilmiş kodlardan başqa, siz satınalma sorğusu üçün lazım olan istehlak materiallarının tələb növlərini və xüsusiyyətlərini təyin edə bilərsiniz.
  • İş yerinin, şöbənin və ya personalın təfərrüatlarında siz satınalma tələbi növləri üçün illik və ay əsaslı kəmiyyət və ya kəmiyyət alış sorğusu limitlərini daxil edə bilərsiniz.
  • Satınalma sorğusu proqramından istifadə etmək səlahiyyətinə malik olan istifadəçilərə müəyyən edilmiş satınalma sorğusu limitləri daxilində həm özləri, həm də digər insanlar üçün sorğu daxil etmək imkanı verə bilərsiniz.
  • Sorğu növü, sorğu kodu, iş yeri, şöbə və personal əsasında məbləğ və miqdar olaraq daxil edilmiş sorğuların kim tərəfindən, hansı qaydada təsdiq ediləcəyini müəyyən edə bilərsiniz.
  • Əgər tələb olunan əşya inventardadırsa, bu tələbləri inventardan qarşılamaqla müvafiq alış tələbini qarşılaya bilərsiniz. İnventardan qarşılana bilməyən tələblər üçün təchizatçı şirkətlərdən alınan təkliflərin satınalma orqanları tərəfindən daxil edilməsini təmin edə bilərsiniz.