Əməliyyat Effektivliyi

Əməliyyat Effektivliyi

Bir şəxs və ya əməliyyat əsasında fabrikinizin səmərəliliyinə nəzarət etməklə keyfiyyətə nəzarət və izlənilə bilənliyi təmin edin.

  • Model əməliyyat siyahıları məhsulların model əməliyyat siyahıları üçün hazırlana bilər. Model əməliyyat siyahıları hazırlanarkən əməliyyatın alt əməliyyatları və standart müddətləri müəyyən edilir və müvafiq model resepturalarında model əməliyyat siyahıları yaradılır.

  • Modellər üçün tədqiq edilən əməliyyatlarla bağlı məlumatlar, barkodlu və ya əl ilə daxil edilən model əməliyyat giriş ekranından toplana bilər. Toplanmış məlumatlara görə, məhsuldarlıq təhlilləri fərdlər, qruplar və fabriklər əsasında edilə bilər.

  • Əməliyyat məlumatları hesablanarkən, qapı giriş-çıxışlarından götürülmüş faktiki iş saatları, məhsuldarlıq və itirilən vaxtlar adambaşına görə təhlil edilə bilər. Model əməliyyat məlumatları, arzu olunarsa, model əsasında, müştəri əsasında və sifariş əsasında da bildirilə bilər.