Elektra

Elektra

ƏN GENİŞ OTEL İDARƏETMƏ SİSTEMİDİR

Sadəcə Elektra ilə elektron mühitdə otelinizin bütün şöbələrinin fəaliyyətini idarə edə bilərsiniz.