Alakart Xidməti

Alakart Xidməti

Yüksək Effektivlik, Əməliyyat Faydası

Alakart Xidməti

Ətraflı Masa İzləmə Xüsusiyyətləri

  • Masa planlarının yaradılması
  • Oturma müddətinə görə rəng idarə edilməsi
  • Masa Birləşdirmə
  • Masa dəyişdirmə