Mərkəzi̇ Stok – Maliyyə Sistemi

Yüksək Səmərəlilik, Əməliyyat Faydaları.


Stoklarınızı nəzarət altında saxlayın. Maliyyənizi idarə edin.

Mərkəzi̇ Stok – Maliyyə Sistemi

Robotpos maliyyə xərclərinin idarə edilməsi ilə istehsaldan satışa qədər bütün daxili hesabatlarınızı idarə edir, həmçinin onu proqnozlaşdıran anbar statusu ilə müqayisə edir və stok vəziyyyətinə uyğğun olaraq sizə məlumat verir. Xərcləri nəzarət altında saxlayır, mənfəətinizi artırır. Eyni zamanda təfərrüatlı və hərtərəfli inventar xərcləri ilə idarəetmə sistemində nəzarət sizdə olur.