Stok və Maya Dəyər Təhlili

 • Elektra Stok və Maya Dəyər Təhlili Programı müəssisənizdəki xammal hərəkətlərini görməyinizi, alış və satışlarınızı planlaya bilməyinizi, müştərilərinizin istehlak meyllərini proqnozlaşdırmağınızı, personalınızın stokları istifadə etmək şəklini analiz edə bilməyinizi və hədəfləriniz üçün təxmini nəticələr əldə edə bilməyinizi təmin edir.
 • XAMMAL EHTİYATI, MƏHSUL, RESEPT və İSTEHSALAT
 • Xammal, yarı məhsul, məhsul anlayışları ilə məşğulsunuzsa, böyük ehtimalla hansı malı nə üçün aldığınızı, bir pors yeməyin maliyyətini ya da hansı mallarda tullantı ola biləcəyini bilmək istəyərsiniz.
Stok və Maya Dəyər Təhlili
 • Elektra‘da detallı stok, məhsul və resept yazılışı, stoklarınıza, müəssisənizə girişdən istehlak və satış mərhələlərinə qədər istifadə olunacaq praktik adlarla əlavə edərək, istehsal və satış əməliyatlarınızın xətasız gerçəkləşməsini təmin edə bilərsiniz.

 • ANBAR HƏRƏKƏTLƏRİ
 • Elektra  Anbar prosesinin səmərəli idarə olunması üçün sadə, lakin detallı məlumat idarəçiliyi təmin edir. Gündə ən az 100 növ mal 20 müxtəlif  firmadan gəlir və 5 fərqli anbara paylanır. Çuvalla gəlib yoxsa qabda? Fakturaya bağlama qiymət yazılıb. Təcili ehtiyac var idi və bəzi mallar anbara girmədən istehsalata göndərildi, itki ola bilərmi?
 • Elektra ilə məhdudiyyətsiz bütün anbar əməliyyatlarını bir ekranda həyata keçirilə bilər. Saatlarla çəkə biləcək anbar girişlərini bir neçə dəqiqə ərzində mobil terminallarla edə bilərsiniz.
 • əlavə etdi? Faturaya koli fiyatı yazılmış. Təcili ehtiyac olub və materialların bir hissəsi anbara girmədən istehsalata göndərilib, sızma olacaqmı?
 • Elektra ilə limitsiz sayda anbar əməliyyatı kimi təsvir edə biləcəyiniz bütün əməliyyatlar tək ekranda həyata keçirilə bilər. Mobil terminallarla siz bir neçə dəqiqə ərzində anbar girişlərini edə bilərsiniz, bu da saatlar çəkə bilər.
Stok və Maya Dəyər Təhlili
 • Stok kartları ekranında, stok kartlarına qeyd edilmiş məlumatlar (stok kodları, qrupları, əsas qrupları, ƏDV, ölçü vahidləri, alış qiymələri…və s) əsas ekrandan istifadəçinin istədiyi dizayna görə qeyd edilə bilər.
 • Əməliyyat növü, giriş anbarı, satıcı adı, hesab-faktura tarixi, ödəmə tarixi, malın növü və vahidi, sətr endirimi – fakturada alt endirim, faiz yaxud məbləğ endirimi ümumi fakturaya, daşınma məsrəfi, fakturanı hansı işçi nə vaxt daxil edib və bunun kimi bir çox statistik  təhlil edə biləcəyiniz meyar bir anbar qəbzində saxlanılır və sürətli məlumat daxil edilməsi aparılır.
Stok və Maya Dəyər Təhlili
 • STOK MODULU – POS İNTEGRASİYASI
 • Məhsullar otel və ya restoranın POS proqramı ilə inteqrasiya olunmuş şəkildə çalışır. Bu inteqrasiya ilə satılan məhsulların reseptlərindəki dəyərlər avtomatik olaraq stokdan çıxılır.