Personel Davamlılıq Kontrol Sistemi

Elektra Personal Davamiyyətinə Nəzarət Sistemi (PDNS) ilə personalınızın kartlı ya da biometrik sistemlərlə giriş çıxış saatlarını asanlıqla nəzarət edə bilərsiniz.

Personel Davamlılıq Kontrol Sistemi
  •  ⇒  Elektra PDNS, şirkətinizin iş saatlarına və növbələrinə görə parametrik olaraq tanıdılan işləmə qrafiklərindən faydalanır.
  •  ⇒  Günlük davamiyyətə nəzarət hesabatlarının hazırlanmasından əlavə davamiyyətsizlik, xüsusi və illik icazələrə də baxa bilərsiniz.
  •  ⇒  Eyni zamanda personal davamiyyət vərdişlərini müəyyən etməklə istənilən məlumatlar üzərinde filtrləmələr və hesabatlar hazırlaya bilirsiniz.