HR Performans İdarəetmə

Elektra İnsan Resursları və Göstərici Qiymətləndirilməsi xüsusi ilə otellerin insan resursları üçün yazılmış bir proqram olub, qonaqlama müəssisələrinin ehtiyacı olan bir çox xüsusiyyətlərə və üstünlüyə malikdir.

  •  ⇒ İstifadəsi, öyrənilməsi və tədrisi asandır.
  •  ⇒ Otelin əvvəlki işçilərinin və ya əvvəlki işə müraciət bazasının sistemdə qalmasını təmin edər. Yeni işçi gəldiyi zaman bu arxivlərdən faydalı bir şəkildə istifadə edər.
  •  
  •  
  • ⇒  Web səhifədəki iş müraciəti formu ilə inteqrasiya olur.
  • ⇒  Otel işçilərinin işin təşkili və idarə edilməsində çox vacib funksiyaları təmin edir.
  • ⇒  Personal təlimlərində yararlıdır , təlim məlumatlarını yaddaşda saxlayır.