ETS Personal və Əmək haqqının idarə edilməsi

  • İşçilərin aylıq, gündəlik, saatlıq məvaciblərində xalis maaşdan ümumiyə,ümumidən xalis maaşa qədər əmək haqqı hesablamalarını edə bilərsiniz.
  • ⇒ Qanuni parametrləri bir kliklə yeniləyə bilərsiniz.
  • ⇒ Onlayn işə giriş və işdən çıxma bəyannaməsini bir kliklə verə bilərsiniz.
  • ⇒ İşçi heyətin bütün şəxsi məlumatlarını yaza və istədiyiniz meyarlarla hesabat hazırlaya bilərsiniz.
  • ⇒ Şirkətinizin işlədiyi bank üçün əmək haqqı ödəmə siyahısını hazırlaya bilərsiniz.
  • ⇒ Bir və ya daha çox işçi üçün işsizlik və bildiriş ödəmələrini hesablaya və bir kliklə əmək haqqı sənədlərinə köçürə bilərsiniz.
ETS Personal və Əmək haqqının idarə edilməsi
  • İllik məzuniyyət, ödənişli məzuniyyət və ödənişsiz məzuniyyətləri qeyd edə bilərsiniz, illik məzuniyyətləri izləyə bilərsiniz və işçilərin tarixlərinə görə əmək haqqı dəftərlərinə avtomatik əməkhaqqı sənədləri yarada bilərsiniz,
  • ⇒ Qeydiyyat və ya bütün işçilər üçün standart əmək haqqı prosedurları əsasında əmək haqqı hazırlığı edə bilərsiniz,
  • ⇒ Elektron bildiriş faylı yarada və e-bildiriş saytına yükləyə,
  • ⇒ Bütün rəsmi bəyannamələri hazırlaya bilərsiniz.