ETS Mühasib İdarəedilməsi

ETS Mühasibat Uçotunun Ümumi Xüsusiyyətləri.

 • Otellərin ehtiyaclarına uyğun olaraq hazırlanmış hərtərəfli mühasibat idarəetmə sistemidir. İlkin mühasibat və ümumi mühasibatlıqdan əlavə, müəssisənin bütün inzibati proseslərini idarə edə bilən satınalma, əsas vəsaitlər, işçi heyəti, xammal və satış idarəetmə modulları da mövcuddur. Modul olaraq hazırlandığı üçün, istədiyiniz modullar lazım olduqca daha sonra əlavə edilə bilər.
 • Layihə, məsrəf mərkəzi və məhsula görə gəlir və xərc axını izlənməsi edilir.
 • ⇒ Gözlənilən məxaric və mədaxil bilgilərinə görə istənilən tarix aralığındakı mümkün olan nəğd axışı planı hazırlanır.
 • ⇒ Vədəsi çatmış məxaric və mədaxilləri avtomatik xatırladır.
 • ⇒ Hesab Ekstralarında Debit Kredit VƏDƏLƏRİNİ və BORC FAİZİNİ göstərir.
 • ⇒ Cari Hesablarda Kredit Limitini Kontrol edir.
 • ⇒ Xammal siyahıya alımına görə Açıq analiz və Anbar maliyyə analizi çıxarır.
 • ⇒ Bütün ekranların səlahiyyəti istifadəçilərə görə təyin edilir. Ayrıca detallı LOG sistemi sayəsində kimin, hansı kompyuterdə, hansı əməliyyatı etdiyi izlənilə bilər.
 • ⇒ Əməliyyat və Xüsusi kod qruplarına görə hərəkət analizinə baxmaqla yanaşı, Hesab kodu, Şöbə kodu, Məsrəf mərkəzi və Layihə kodlarına görə də dövriyyəyə baxmaq olar.
 • ⇒ Programdan detallı yaşlandırma hesabatı və qalıq qarşılaşdırma formları alına bilər.
 •  
ETS Mühasib İdarəedilməsi
 • Dəyişkən Quruluşlu, Asan İstifadə

 • Bütün siyahılardakı sahələr aktiv yaxud passiv edilə bilər. İstənilən sütuna görə qruplaşdırma edilə bilər.
 • Fakturanın içində çox detallı bilgi saxlanıla bilməsi sayəsində istənilən bütün təhlillər asanlıqla edilir.

 • Qəbz Girişi

 • Xarici valyuta ilə əməliyyat apararkən AZN və ya xarici valyuta məbləğini daxil etmək kifayətdir, sistem məzənnəni avtomatik olaraq gətirir. Müdaxilə etmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, məzənnəyə əllə müdaxilə etmək olar.
 • Qəbz quruluşu, son qanunvericiliyə, BMHS və E-dəftər quruluşuna uyğun olaraq sənəd nömrəsini, tarixi və tip sahələrini dəstəkləyir,bunları mümkün olduğu qədər avtomatik doldurur və məcburi doldurulmalı olan sahələr üçün xəbərdarlıq edir. İstifadəçiyi yönləndirərək əksik ya da səhv daxilolmaları əngəlləyir.
ETS Mühasib İdarəedilməsi
 • Qəbz Girişində Məsrəf Mərkəzi Əsaslı Xərc Kontrolu

 • – Qəbz girişində edilən bir əməliyyatın məsrəf mərkəzi faizlərinə görə sətirlərə avtomatik paylanmasını edə bilər, beləliklə bir xərc sətirinin istədiyiniz məsrəf mərkəzinə avtomatik paylanması təmin edilər.
 • ETS’də Heç bir Məlumat İtməz
 • – Bütün silinmiş qəbzlər və ya qəbzin içindəki silinmiş sətirlər ayrıca saxlanılır, yalnız səlahiyyəti olan istifadəçi tərəfindən geri alına bilər. Başqa sözlə desək heç bir bilgi fiziki olaraq silinə bilməz.
 • – Detallı icazələr sayəsinde bütün qəbzlər «prosesdə» «təsdiqləndi» və b şəkildə qeyd oluna bilər. Təsdiqlənən qəbz üzərində icazəsi olmayan istifadəçilər tərəfindən əməliyyat edilə bilməz.
 • Sürətli və Asan Faktura Girişi

 • ⇒ Fakturanın girişi əsnasında, həm fakturanın tamamı üçün bir dəfədə, istəyə görə hər sətr üçün ayrı, məsrəf mərkəzi, layihə kodu, 2 özəl və 2 qrup kodlu olmak üzrə toplam 8 fərqli kateqoriya tanıdıla bilər. Fakturanın muxabirləşməsi ilə bütün bu daxil edilən bilgilərin olduğu kimi mühasibatlıq qəbzinə yansıması təmin edilir.
 • ⇒ Bütün bilgilər və Hesabların köməkçisi asanlıqla əlçatandır.
 • ⇒ İçərisində əlavə vergi ödənişləri olan hesab-fakturalarda faktura girişi ekranında asanlılqla bilgi daxilolmaları edilə bilər.
 • ⇒ Fakturaya aid mühasibatlıq qəbzinə, fakturayı yadda saxlamadan baxıla bilər. İstənildiyi zaman faktura yadda saxlanılarkən mühasibatlıq qəbzi avtomatik olaraq yaradılıb çap edilə bilər.
 • ⇒ Stok faktura girişində istənilən anbar kodu seçilib bütün mallarin girişi təmin edilməklə yanaşı, hər sətirdə ayrı anbar kodu seçib fərqli anbarlara girişlər də edilə bilər.
 • Fakturada Endirim, Vədə, Ödəniş İmkanları

 • ⇒ Faktura vədəsi, seçilən cari hesaba qeyd edilən göstəriciyə görə avtomatik formalaşır. Əllə dəyişdirilə də bilər istənildiyi zaman.
 • ⇒ Fakturada sətirdə 2 endirim faizi, faktura altında həm faiz həm də məbləğ olaraq yazıla bilən 6 endirim yeri mövcuddur. Bu endirim faizlərinə görə həqiqi xammal giriş maliyəti hesablanır.
 • ⇒ Mal girişləri yol sənədi ilə təmənnasız daxil edilə bilər. Hesab-Faktura gəldiyində isə yol sənədi fakturaya çevirilib maliyəti dəqiqləşə bilər. Belə hallarda mallar yol sənədi ilə giriş edilir. Malın giriş tarixi olaraq yol sənədinin tarixindəki maliyət istifadə edilir.
 • ⇒ Fakturaya aid ödəniş, fakturaya birbaşa daxil edilə bilər. Hatta bu ödənişlə fərqli hesablara fərqli məbləğlər yazmaq imkanı var.
 • E- Fakturaya Uyğunlaşan

 • ⇒ E-Fakturaya uyğunlaşandır. Faktura mükəlləfi olan firmaları avtomatik olarak tanıyır və normal faktura yazdırılmağına icazə verməz. Online olaraq e-faktura olaraq göndərərək e-faktura nömrəsini alır.
 • ⇒ E- Faktura göndərişi portal vasitəsilə və ya xüsusi inteqrator ilə edilə bilir. (E-Faktura haqqında ətrafli bilgi üçün bkz e-faktura,e-dəftər, e-arxiv modulu)
 • ⇒ E-Arxiv fakturasını xüsusi inteqrator vasitəsı ilə etmek mümkündür. (E-Arxiv haqqında ətrafli bilgi üçün bkz e-faktura,e-dəftər, e-arxiv modulu)
 • ⇒ BaBs hesabatı faktura adı və vergi idarəsi sahəsinə görə hazırlanır, bu sayədə alış və satış fakturaları cari kart açmadan daxil edilə bilər. Məsələn, nağd şəkildə hesablaşılan şirkətlər üçün cari kart açmağa ehtiyac yoxdur.